Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim
Przesłanie zażalenia

Aleksandrów Kuj 21.08.2018 r.

POWIATOWY INSPEKTORAT

NADZORU BUDOWLANEGO

w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Słowackiego 12

tel. (54) 282 38 28

PINB.450.3.2018.KS

 

 

KUJAWSKO-POMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLNEGO

ul. Zygmunta Augusta 16

85-082 Bydgoszcz

 

 

Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

 

przesyłam w załączeniu zażalenie,

Pani Bożeny Sznajder

na postanowienie tut. organu znak PINB.450.3.2018.KS

z dnia 07.08.2018 r., w sprawie zawieszenia postępowania

dotyczącego odstępstwa od pozwolenia na budowę,

z dnia 21.03.2003 r., znak BI/Bb/7351/85/03, zamierzenia inwestycyjnego obejmującego:

budowę (przebudowę) drogi gminnej na działkach numer 22, 29/3, 36/1, 38/3, 170/2

w miejscowości Kuczkowo, Zakrzewo, przy ul. Granicznej,

własność Gminy Wiejskiej Zakrzewo

ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo,

do czasu wydania przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

ostatecznej decyzji zatwierdzającej przebieg granic

oraz położenie punktów i linii granicznych,

utrwalonych znakami granicznymi na gruncie.

 

 

 

Zażalenia wniesiono w terminie.

Na podstawie złożonych dokumentów i wyjaśnień stwierdzam, że nie znalazłem podstaw do zmiany postanowienia w myśl art. 132 kpa.

Odnosząc się do zazaleń wyjaśniam, iż:

- tutejszy organ działa na podstawie i w granicach prawa,

- w postanowieniu na które wniesiono zażalenia wskazano podstawę zawieszenia postępowania,

 

W pozostałych kwestiach zawartych w zażaleniu, swoje stanowisko przedstawiłem w zaskarżonym postanowieniu oraz we wcześniejszych pismach.

W załączeniu przekazuję kopię obecnie posiadanych akt.

 

 

 

Załaczniki:

  • akta sprawy PINB.450.3.2018.KS

  • akta sprawy PINB.4320.118.2016-2018

Pismo

o zawieszeniu postępowania zostało

udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 21.08.2018 r.

 

 

Otrzymują: (adresy w aktach sprawy)

  1. Adresat

  2. Gmina Wiejska Zakrzewo

  3. Barbara Lewandowska

  4. Jarosław Lewandowski

  5. Stanisław Benedykciński

  6. Bożena Sznajder

  7. PINB a/a

 

 

Strony postępowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

 

 

1. Tomasz Walczak

2.  Janusz Kotas

3.  Genowefa Przybysz

4.  Czesław Przybysz

5.  Zenon Jan Benedykciński

6.  Janusz Jurkowski

7.  Aleksandra  Lewandowski

8.  Tomasz Lewandowski

9.  Ewa Kaźmierczak,

10.Zbigniew Kaźmierczak

11.Anna Solińska

12.Tadeusz Soliński

13.Teresa Słowikowska

14.rena Matuszewska

15.Monika Pomianowska

16.Stanisława Jankowska

17.Jadwiga Wydrzyńska

18.Andrzej Wydrzyński

19.Józef Grzesiak

20.Przemysław Grzesiak

 

 

Do wiadomości:

  1. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 883
Wprowadzony przez: Zbigniew Kędzierski
Data opublikowania: 2018-08-27 12:15:18
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-08-27 12:18:10 Zbigniew Kędzierski
Publikacja artykułu